Hva bør jeg gjøre!

1. Kontakter politiet. Ikke rør noe i huset før politiet har vært der. Dette kan hjelpe politiet i sitt arbeide.

2. Sjekk om du har blitt frastjålet viktige ting som kredittkort, bankkort, pass og dåpsattest, fødselsattest, sjekker, bensinkort eller andre viktige papirer.

3. Ring banken for å få sperret kortene så raskt som mulig hvis bak kort er borte.

4. Ring oss for mer informasjon om hva du bør gjøre.


Når politiet er ferdig med sine undersøkelser, kan du starte med rydding og rengjøring. Sjekk med forsikringsselskapet hva sokm dekkes av utgifte. Ta gjerne skadene.

Reparere skadene?
Har du skader kan Follo Lås og Glass-sikring AS bistå med å reparere disse så raskt som mulig. .

Slik gjøres skaden opp
Er det store skader vil det som regel være behov for en takstmann som vurderer skadeomfanget.

Fyll ut skademeldingsskjema
Forsikringsselskapet vil ha en oversikt over det som er stjålet. Et skademeldingsskjema inneholder spørsmål som skal besvares:

  • Hva er skjedd?
  • Når oppdaget du det?
  • Hvem oppdaget innbruddet?
  • Hvordan kom tyven inn?
  • Er det meldt til politiet?
  • Hva er stjålet?
  • Når kjøpte/fikk du det som er stjålet?
  • Hva kostet det da du kjøpte det?
  • Hva krever du i erstatning?