Bygge nytt eller skifte låssystem? Hva finnes av alternativer?

Hvis du bor i den ytterste utkant trenger du kanskje ikke verken lås eller alarm, men svært mange av oss har behov for å sikre bolig og eiendeler.hvilkenlaas

Men hva skjer på låsfronten? Vi er vant til nøkkelkort og administrerte systemer på jobben, men i hvilken grad har moderne tekniske løsninger kommet vanlige boligeiere til gode?

Enkelt eller avansert?

Behovet for et låssystem varierer avhengig av hvor mange som skal ha adgang til boligen, og om det er begrensninger i adgangen.

En som leier ut flere hybler vil ha behov for et mer avansert system enn de som bebor hele huset alene.

Har man hjelp i huset som trenger adgang, barn som ofte mister nøkler, foreldre eller andre slektninger som stadig kommer innom kan man ha nytte av et mer fleksibelt system enn en vanlig lås og et antall nøkler.

Lås og enkel adgangskontroll

Problemet med tradisjonelle låser er ikke først og fremst at nøkler mistes, men at personer med nøkkel ikke leverer den tilbake. Dette gjelder først og fremst de som leier ut hybler eller deler av boligen.

Løsningen da er å bytte ut låsen og alle nøklene, noe som blir kostbart i lengden.

TrioVing Solo løser dette problemet på en praktisk måte. Her bruker man en kombinasjon av høysikkerhets låssylinder og elektronisk kode.

Systemet har vært brukt i profesjonelle miljøer, men er nå tilgjengelig i en relativt rimelig pakkeløsning for privatboliger. Denne består av en sylinder og fem nøkler, samt programmeringsnøkkelen.