TrioVing Adgangssystemer

Produkter ASSA PandoFollo Lås og Glass-Sikring AS tilbyr komplette sikkerhetsløsninger med god kvalitet både på elektronikk og mekanikk. Løsningene vi har valgt er tilpasset alt fra bygg med 1 dør til store bygg og selskaper.
Vi sikrer lokaler uten nettverk til løsninger med alarm, porttelefon og bookingsystemer. Hvilken løsning du velger vil avhenge av din virksomhet, krav til sikkerhet og kostnad. Med TrioVing finner vi løsningen.

Et sikkerhetssystem som består av deler som fungerer godt sammen vil gi deg trygghet i hverdagen, og garanterer sikkerhet og trygghet for bygg og brukere.
TrioVing leverer kvalitet og fremtidssikre løsninger for alle typer virksomheter og bygg. TrioVing er til nå levert til over 100 000 dører med kortlesere, både on-line og off-line.

Dørautomatikk

dorautomatikk200Dørstyring er en fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset mange krav og bruksområder. Blant lovpålagte krav til visse dører, er at de skal være selvlukkende eller åpne seg selv automatisk. Bygningsforskriftene har blant annet krav til dører i brannskiller og rømningsveier, samt krav til tilgjengelighet.

Særlig i bygg med mange brukere, forretningsbygg og offentlig virksomhet, kan riktig dørstyring gi betydelige funksjonsfordeler. Et typisk og viktig område er gode løsninger for funksjonshemmede.

Dørautomatikk kan være aktuelt ved slag-, rotasjon- eller skyvedører som fjernåpnes-/lukkes ut fra gitte forutsetninger. Systemet omfatter som regel en eller flere impuls givere og/eller sensorer som registrerer bruker.

Dører som har større behov for automatiske funksjoner enn dørlukkere kan forsynes med Dørautomatikk. Inngangspartier med mange brukere; slik som i shoppingsenter, forretnings- og institusjonsbygg samt løsninger for bevegelseshemmede er blant viktige bruksområder. Dørautomatikk er elektrisk drevne og elektronisk kontrollerte komponenter som får dører til å gå opp og igjen.

Dørlukkere

dorlukkere200Ønsker du dører som lukker seg automatisk, kan vi montere en dørlukker / dørpumpe. Dører i brannskiller har krav om automatisk lukking. Dørlukker er en komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft.

Nyere dørlukkere har reguleringsmuligheter for behagelig og sikker lukking av dører. Disse kan kombineres i et felles system med dørkoordinator og holdemagneter, disse lukker døren på signal fra brannvarslingssystemet.

Våre dørlukkere gir en enklere hverdag, høyere sikkerhet og kan bidra til å spare energi.

VINDUSLÅS- OG BESLAG

vindu beslag 200Sikring av vinduer skjer med vinduslåser som skrus på vinduskarmene. Vi leverer nå med TrioVing CodeHandle med kodelås på vinduet.

Vi leverer også vinduslåser både med og uten nøkkel som skrus på karmen. Disse kan lages slik at nøkkelen passer til øvrige låser i boligen.

Dagens skandinavisk produserte vinduer er utstyrt med beslag for dette. Eldre vinduer bør gåes over og se om vanlige hasper og håndtak fungerer som de skal.

Sjekk også om det er fornuftig med luftebeslag. Dette stanser små barn i å åpne vinduet og forhindrer uønskede nattlige besøk.

BUTIKKEN

Velkommen til vår butikk i Skimester

Butikken vår finner du i Kjeppestadveien 4 i Ski. Det er gode parkeringsmuligheter på p-plassen.

Her vil du få faglig god hjelp med alt du måtte lure på om lås, dørautomatikk, adgangskontroll og andre spørsmål du måtte ha rundt din sikkerhet hjemme eller på bedriften.

VELKOMMEN INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL ELLER VEILEDNING!

keyboard_arrow_up